Triblok SIDEL

Triblok SIDEL

Rok: 2005
Model: Eurostar PN
Wydajność: 16.000 b/h
-Płuczka: 50
-Nalewarka: 60
-Zakręcarka: 10

Uwagi: Nalew objętościowy