POMPA HYGIANA S – II/4B

Typ: HYGIANA S – II/4B
Wydajność Q: 20 -10 m^3/h
Wysokość H: 110 – 120 m
Mot. Type: DNK 160M/2
Moc P: 15.0 kW