Inspektor butelek LINATRONIC 712

NAZWA MASZYNY:   INSPEKTOR BUTELEK

PRODUCENT:            KRONES AG (Niemcy)

TYP:                          LINATRONIC M 712

ROK BUDOWY:          1998

WYDAJNOŚĆ:            40 000 BUT/H

 

W zakres kontroli wchodzą:

– kontrola zabrudzeń i uszkodzeń na ściankach bocznych i dnie butelek,

– podwójna kontrola obecności płynu ( ługu sodowego) za pośrednictwem detekcji na podczerwień i  wysoką częstotliwość,

– kontrola stanu główki butek ( uszkodzenia)

Inspektor posiada oryginalną dokumentację DTR  ( j. niemiecki)

oraz posiadamy niektóre części zamienne.