Triblok Pofamia

Rok: 1995
Wydajność: 8000 b/h 1,5l
Dane techniczne:
-płuczka: 32 głowice
-nalewaki: 40 głowic
-zakręcarka: 10 głowic