System kontroli przepływu syropu cukrowego GEA Diessel

System kontroli przepływu syropu cukrowego GEA Diessel

Producent: GEA Diessel
Typ: IZM MEV
Rok: 2006
Napięcie pracy: 24 V
Qmax: 100 l/min
Qmin: 10 l/min
Minimalna zmierzona ilość: 5 l
Wartościowość impulsu: 100 Imp/l