Browar – nieruchomość

Nieruchomość zabudowana jest budynkami i budowlami tworzącymi
zorganizowaną całość zakładu produkcji piwa na któy składają się:

 • BUDYNEK WARZELNI i FILTRACJI
 • BUDYNEK TANKOFERMENTOROW
 • BUDYNEK ROZLEWNI PIWA BUTELKOWEGO
 • BUDYNEK KOTLOWNI I STACJI UZDATNIANIA
  WODY
 • HALA MASZYN
 • BUDYNEK TRAFOSTACJI
 • BUDYNEK POMOCNICZY ( warsztat )
 • BUDYNEK BIUROWO-SOCJALNY
 • BUDYNEK PORTIERNI
 • BUDYNEK HYDROFOROWNI

Nieruchomość o łącznej powierzchni gruntu 40 123 m kw, 

W sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowa oraz tory
kolejowe i tereny wolne niezagospodarowane, w dalszej odległości
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna.

Dojazd do nieruchomości drogą utwardzoną
o nawierzchni asfaltowej.

Forma władania: 

Prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz
prawo własności budynków i budowli stanowiących odrębny od
gruntu przedmiot własności.